GraderaGraderingsinformation
Judo

Annons

Sök


Stöd oss!
betala med swish

Ordlista

Age -> Lyfta upp

Arigato -> Tack

Ashi kubi -> Fotled

Atemi waza -> Slag teknik

Awasete -> Sammanlagt

Barai -> Stort svep i sidled, sopa bort

Bujin -> Krigsman

Chikara -> Kraft

Chui -> Anm. Motsvarar 5p

De -> Föra framåt

Dojo -> Träningslokal

Eri -> Slag (på judogin)

Gaeshi waza -> Motkast tekniker

Garami -> Böja, vrida, fläta

Gatame -> Fasthålla (katame)

Go -> Fem

Goshi -> Höft

Guruma -> Hjul, sväng

Hadaka -> Naken

Hane -> Vinge

Hantei -> Domslut

Harai -> Svep

Hiji -> Armbåge

Hikomi waza -> Övergångsteknik från tachi waza till ne waza

Hiza -> Knä

Ippon -> Full poäng (10p)

Jigotai -> Försvarsställning i judo

Jime -> Strypa (shime)

Ju -> Mjuk

Judogi -> Judodräkt

Juji -> Kors, över

Kagato -> Häl

Kami -> Hög ovanför

Kansetsu -> Led, knoge

Kata -> Form "arrangerad judo"

Kataha -> Envigad, hälften

Katame no kata -> Mattekniksform

Kesa -> Krage, slag

Ko -> Liten

Koho ukemi -> Bakåtfall

Komi -> Dra intill

Kubi -> Nacke

Kusushi waza -> Balansbrytningsteknik

Kyu -> Grad, elevgrad

Mae -> Framsida, framåt

Maki -> Rulla in, vrida

Mata -> Lår

Migi -> Höger

Mune -> Bröstkorg

Nage no kata -> Kasttekniksform

Ne -> På marken

No -> Av

Obi -> Bälte

Osae -> Hålla, trycka

Oshi -> Knuffa

Randori -> Fri övning träning

Renraku waza -> Kombinationsteknik

Ryote -> Tvåhands

Sankaku -> Triangel

Se, senaka -> Rygg

Seoi -> Skuldra, ta upp på ryggen

Shido -> Tillsägelse (motsvarar 3p)

Shime waza -> Halslåsteknik

Shizen hontai -> Grundställning/hållning

Shumatsu -> Frysa rörelser

Sonomama -> Rör er inte (tävling)

Soto -> Utsida

Sumi -> Hörn

Sutemi waza -> Offerkastteknik

Tai -> Kropp

Tanden -> Buk

Tatami -> Rismatta

Te -> Hand, arm

Te waza -> Handkastteknik

Tokui waza -> Favoritteknik

Tori -> Den som utför tekniken

Tsukkomi jime -> Frånskjutet halslås

Tsuri -> Lyfta

Uchi komi -> Upprepningsträning

Uke -> Den som tekniken blir utförd på

Uki -> Flyta, flyga

Ushiro -> Bakåt

Wakare -> Dra, rycka

Waza -> Teknik

Yaku soku geiko -> Kast varannan gång i rörelse

Yoko ukemi -> Sidofall

Yubi -> Fingrar

Yuko -> Poäng i tävling (5p)

Zarei -> Hälsning på knä

Zempo -> Framåt

Arashi -> Storm

Ashi -> Fot

Atama -> Huvud

Atemi -> Slag

Ayumi ashi -> Gångstil, när tori går mot

Budo -> Krigskonster

Bushido -> Ärokodex för en bujin

Choshi -> Stämning, harmoni, takt

Dan -> Steg, grad,mästargrad

Do -> Väg

Empi -> Armbåge

Gaeshi -> Motanfall

Gake -> Kroka, haka

Gari -> Liten svepning, meja

Geiko -> Övning

Gonosen no kata -> Motkast form

Goyko -> Fem principer

Gyaku -> Omvänd

Hajime -> Börja

Hansoku make -> Diskvalifiserad

Hara -> Nedre delen av buken

Hidari -> Vänster

Hikiwake -> Oavgjord match

Hishigi -> Bryta

Hon -> Bas, ursprung

Itsutsu no kata -> De fem principernas kata

Jikan -> Tid, klocka

Jo -> Plats

Judo -> Den mjuka vägen

Judoka -> Judoutövare

Kaeshi waza -> Kontringsteknik

Kake -> Kast

Kannuki -> Regel, lås

Kansetsu waza -> Armlåsteknik

Kata -> Skuldra

Katame -> Fasthållning

Keikoku -> Varning (motsvarar 7p)

Kime no kata -> Självförsvarsform

Koho -> Rygg

Koka -> Lätt övertag (3p)

Koshi -> Höft (goshi)

Kumi kata -> Greppteknik i judogin

Kuzure -> Variant

Kuzushi -> Balansbrytning

Mae ukemi -> Framåtfall

Maki komi waza -> Kastteknik där tori håller full kontakt ända ner i mattan

Masutemi waza -> Offerkast bakåt

Mate -> Bryt

Morote -> Tvåhands

Nage -> Kast

Nage waza -> Kastteknik

Ne waza -> Golvteknik

O -> Stor

Okuri -> Glida, två, par

Osae komi waza -> Fasthållningsteknik

Otoshi -> Falla

Rei -> Hälsning

Ritsurei -> Stående hälsning

Sabaki -> Vända bort, vrida

Sasae -> Låg blockering

Sensei -> Tränare

Shiai -> Tävling

Shiho -> Fyra riktningar

Shintai -> Att förflytta sig på rätt sätt

Shizentai -> Naturlig ställning

Sode -> Ärm

Soremade -> Slut (tävling)

Sukui -> Skyffla, ösa

Sutemi -> Uppoffra

Tachi waza -> Stående teknik

Tai sabaki -> Kroppsvridning

Tani -> Dal

Tate -> Vertikal

Te kubi -> Handled

Toketa -> Fasthållning bruten

Tomoe -> Cirkel, hjul

Tsugi ashi -> Gångstil, tori utför teknik i Nage no kata

Tsukuri -> Ingång

Uchi -> Insida, inre

Ude -> Arm

Ukemi waza -> Fallteknik

Ura -> Resa sig

Ushiro ukemi -> Bakåtfall

Utsuri -> Ändra, skifta

Waki -> Armhåla

Wazari -> Näst högsta poäng (7p)

Yoko -> Sida

Yoko sutemi waza -> Offerkast åt sidan

Yoshi -> Starta, Sätt igång

Yudansha -> Dangradsbärare

Zazen -> Koncentrationsställning